Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelsen Lev Skive

Valgt på den ordinære generalforsamling 2022.

Formand:
Inge-Lise Pedersen

Næstformand:
Else Otte

Kasserer:
Hanne Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Jane Toft
Susanne Jakobsen

Handicapråd:
Inge-Lise Pedersen

Estvad-Lejren, repræsentant i bestyrelsen:
Hanne Sørensen

CKU Skive, repræsentant i bestyrelsen:
Jørgen Søndergaard