LEV_logo_nyt_uden_tekst.jpg 28.05.2018 - Sidst redigeret - 28.05.2018

LEV Skives bestyrelse. Valgt på den ordinære generalforsamling 21. februar 2018.

Formand: Inge-Lise Pedersen

Næstformand: Else Otte

Kasserer: Hanne Sørensen

Sekretær: Jørgen Søndergaard

Best.medl.: Jane Toft

****************************************

Handicapråd: Inge-Lise Pedersen

Estvad-Lejren, rep i bestyrelsen: Hanne Sørensen

CKU Skive, rep i bestyrelsen: Jørgen Søndergaard

Webmaster: Jørgen Søndergaard